English, Eseuri

Gender Disparity: Me and My Husband

Daily excerpts on gender dynamics in Romania.


Collage by Oana Barbonie
Timp de citire: 3 minute
24 septembrie 2019
Eseuri

Inegalitate de gen: eu și soțul meu

Fragmente cotidiene despre dinamica dintre femei și bărbați în România.


Traducere de Ioana Burtea
Colaj de Oana Barbonie
Timp de citire: 3 minute
12 septembrie 2019